X

Login

 Keep me logged in
OR
Connect With: 
   
New User? Click Here to Register
New Artist? Click Here to Register

F

e

e

d

b

a

c

k

One artwork is added in the cart
One artwork is shortlisted
we accept

Pencil drawing on the spot

Videos

 

Pencil drawing demo video during art workshop for children by Khula Aasmaan. This drawing demonstration was conducted by Chitra Vaidya who is an experienced artist and art teacher.

 

 

Note by artist Chitra on pencil drawing demo :

प्रत्यक्ष ठिकाणावर जाऊन निसर्गचित्र काढताना पुष्कळ गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. प्रथम समोरील दृष्याचे नीट निरीक्षण करून, त्यातील कोणत्या गोष्टी आपल्याला चित्रात दाखवायच्या आहेत हे ठरवावे लागते. असेच एक चित्र शाळेतील मुलांना काढून दाखवताना हा व्हिडिओ चित्रित केला आहे. डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या एक छोटेसे गाव, त्यातील कौलारू घरे, दोरीवर वाळत घातलेले कपडे, झाडे झुडपे, त्यांचे वेगवेगळे रंग, त्यातील घटकांची योग्य मांडणी यासारख्या अनेक गोष्टींची मुलांबरोबर चर्चा केली आहे. यामुळे मुलांची निरीक्षणशक्ती विकसीत होते.
येथे दिसणारे गावांचे दृष्य पेन्सिलने कागदावर काढून दाखवले आहे. पेन्सिल रेखाटनाचा सतत सराव केल्यास, कमी वेळात प्रमाणबध्द चित्र रेखाटन सोपे जाते.

 

About Chitra Vaidya

Artist and art teacher Chitra Vaidya is an avid painter and a popular art educator. Chitra is an alumnus of Sir J. J. School of Art, Mumbai. She has been conducting art workshops and painting demonstrations for students, corporates and other organisations.

This video has been presented by Indiaart for Khula Aasmaan, the platform for creative expression for school children and college students. These videos will not only demonstrate painting techniques but also inspire the viewers to try out painting. We recommend this and other videos for children, college students, hobby artists and amateur artists.

 

See other painting videos of art workshops and painting demonstrations by artist and art teacher Chitra Vaidya :


 • Watercolour painting video - art workshop and step by step watercolour painting demo
 • Watercolor Painting Video - watercolor painting workshop by Chitra Vaidya - Part 1
 • Watercolour Painting Video - art workshop with watercolour painting demo by Chitra Vaidya - Part 2
 • How to paint video - painting demo using oil pastels by artist and art teacher by Chitra Vaidya
 • Painting video of watercolour painting demo - rose flower by artist and art teacher Chitra Vaidya
 • Painting video of step by step canvas painting by artist and art teacher Chitra Vaidya
 • Object drawing and painting demo video of leaf painting in oil pastels by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of step by step painting demo in oil pastels - tree painting by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of object drawing and object painting - step by step painting demo - part 1
 • Painting video of object drawing and object painting with poster colours - part 2
 • Painting video of live painting demo of a mountain in poster colours by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of painting demo of village painting in oil pastels by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of pencil drawing demo, conducted by artist and art teacher Chitra Vaidya
 • Painting video of step by step landscape painting, nature painting by artist Chitra Vaidya
 •  

  Share on facebook