X

Login

 Keep me logged in
OR
Connect With: 
   
New User? Click Here to Register
New Artist? Click Here to Register

F

e

e

d

b

a

c

k

One artwork is added in the cart
One artwork is shortlisted
we accept

Painting demonstration of Mountain painting

Videos

 

Painting video of live painting demo which was part of the art workshop conducted by Khula Aasmaan for the tribal children (adiwasi children) at Gonde ashramshala. This painting demonstration was conducted by artist and art teacher Chitra Vaidya. She painted a mountain which could be seen from the school premises. The painting medium used was poster colours. In this painting workshop, she demonstrates how to do step by step painting of a mountain in poster colours.

 

 

Chitra Vaidya about this painting demo of Mountain Landscape with poster colours :

"In this video, I have painted mountains. The video shows how to draw a picture of the scene appearing in front of you, in a short time.

I have used poster colours to paint this picture. Posters colours are bright and opaque. Poster colours are water soluble. These colours are easy to mix and they dry fast. There are various shades available in poster colours.

While drawing a picture of nature, first look at the scene appearing in front of you. Think about which part of it will look attractive to draw a picture. Then draw an outline with pencil. While painting this scene, cobalt blue, white, yellow ocher, brown, a little black and other colours were taken on the colour palette. By mixing these colours, I made the desired colour shades. First the sky and then the mountains were painted in different shades. Then the trees, grass, stones, soil and dark areas at the bottom were painted with a fine brush.

To prepare natural colour of a tree, I mixed yellow ochre and blue in green. Colour of soil was prepared by mixture of red, yellow ochre and white. House and other small parts were painted with a fine brush.

Nature looks different every time. Any scene looks different in the morning, in the afternoon and in the evening. It also looks different during each season. The colours in it vary. There is fun each time I depict it."

 

About Chitra Vaidya :

Artist and art teacher Chitra Vaidya is an avid painter and a popular art educator. Chitra is an alumnus of Sir J. J. School of Art, Mumbai. She has been conducting art workshops and painting demonstrations for students, corporates and other organisations.

 

This video has been presented by Indiaart for Khula Aasmaan, the platform for creative expression for school children and college students. These videos will not only demonstrate painting techniques but also inspire the viewers to try out painting. We recommend this and other videos for children, college students, hobby artists and amateur artists.

 

Note by Chitra Vaidya on this painting demo :

पोस्टर कलर वापरुन केलेले डोंगराचे निसर्गचित्र.
या व्हिडीओमध्ये मी डोंगराचे चित्र काढून रंगवले आहे. समोर दिसणार्या दृष्याचे थोडक्या वेळात चित्र कसे काढायचे हे येथे दाखवले आहे. यासाठी मी पोस्टर कलर्स वापरले आहेत. पोस्टर कलर्स हे तेजस्वी आणि अपारदर्शक असतात. ते पाण्यात विरघळणारे असून, एकमेकांत मिसळण्यास सोपे असतात आणि पटकन वाळतात. पोस्‍टर कलर्समध्ये विविध रंगछटा उपलब्ध असतात.
निसर्गचित्र काढताना प्रथम समोर दिसणार्या दृष्याचे निरीक्षण करावे. त्यातील कोणता भाग चित्र काढण्याच्या दृष्टीने आकर्षक वाटेल याचा विचार करावा. पेन्सीलने त्याचे चित्र कागदावर काढून घ्यावे. हे दृष्य रंगवताना कोबाल्ट ब्लू, पांढरा,यलो ऑकर, चॉकलेटी, थोडा काळा व इतर हवे ते रंग पॅलेटमध्ये काढून घेतले. या रंगांचे मिश्रण करुन आपल्याला हव्या त्या रंगछटा तयार केल्या. प्रथम आकाश नंतर डोंगरातील विविध छटा रंगवून घेतल्या. त्यावर असलेले वृक्ष, गवत, दगड, माती व पायथ्याकडील गडद भाग बारीक ब्रशने रंगवून घेतला.
झाडांचा नैसर्गिक रंग तयार करण्यासाठी हिरव्या रंगात यलो ऑकर, तसेच गडद निळ्या रंगाचे मिश्रण केले. मातीचा रंग लाल, पिवळा व पांढरा यांच्या मिश्रणाचे तयार केला. बारीक ब्रशने घर व इतर तपशील रंगवले. समोर दिसणार्या दृष्याचे थोडक्या वेळात चित्र काढले आहे. निसर्ग प्रत्येक वेळी वेगळा दिसतो. जसे एखादे दृष्य सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी वेगळे दिसते तसेच प्रत्येक ऋतुत ते वेगळे दिसते. त्यातील रंग बदलत रहातात. त्याचे चित्रण करण्यात दर वेळी वेगळी गंमत असते.

 

See other painting videos of art workshops and painting demonstrations by artist and art teacher Chitra Vaidya :


 • Watercolour painting video - art workshop and step by step watercolour painting demo
 • Watercolor Painting Video - watercolor painting workshop by Chitra Vaidya - Part 1
 • Watercolour Painting Video - art workshop with watercolour painting demo by Chitra Vaidya - Part 2
 • How to paint video - painting demo using oil pastels by artist and art teacher by Chitra Vaidya
 • Painting video of watercolour painting demo - rose flower by artist and art teacher Chitra Vaidya
 • Painting video of step by step canvas painting by artist and art teacher Chitra Vaidya
 • Object drawing and painting demo video of leaf painting in oil pastels by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of step by step painting demo in oil pastels - tree painting by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of object drawing and object painting - step by step painting demo - part 1
 • Painting video of object drawing and object painting with poster colours - part 2
 • Painting video of painting demo of village painting in oil pastels by artist Chitra Vaidya
 • Painting video of pencil drawing demo, conducted by artist and art teacher Chitra Vaidya
 • Painting video of step by step landscape painting, nature painting by artist Chitra Vaidya
 •  

  Share on facebook