X

Login

 Keep me logged in
OR
Connect With: 
   
New User? Click Here to Register
New Artist? Click Here to Register

F

e

e

d

b

a

c

k

One artwork is added in the cart
One artwork is shortlisted
we accept

Step by step live painting demo with poster colours - Object drawing and painting - part 2

Videos

 

Object Drawing and Object Painting - step by step live painting demonstration video with poster colours - part 2 by artist and art teacher Chitra Vaidya.

In this painting video, Chitra Vaidya demonstrates object drawing and object painting with poster colours. See the artist paint bananas. This painting demo was conducted by Khula Aasmaan for the tribal girl students at Warvada ashramshala.

 

 

पोस्टर कलर वापरुन केलेले केळ्याचे चित्र :

 

Painting from object painting demo during art workshop at Warvada ashramshala या व्हिडीओमध्ये मी केळ्यांचे चित्र काढून रंगवले आहे. यासाठी मी पोस्टर कलर्स वापरले आहेत. पोस्टर कलर्स हे तेजस्वी आणि अपारदर्शक असतात. ते पाण्यात विरघळणारे असून, एकमेकांत मिसळण्यास सोपे असतात आणि पटकन वाळतात. पोस्‍टर कलर्समध्ये विविध रंगछटा उपलब्ध असतात.
केळ्याचे चित्र काढताना प्रथम त्याच्या आकाराचे निरीक्षण करावे. त्याप्रमाणे पेन्सीलने त्याचे चित्र कागदावर काढून घ्यावे. रंगवताना लेमन यलो (पिवळा), यलो ऑकर, चॉकलेटी, थोडा काळा व इतर हवे ते रंग पॅलेटमध्ये काढून घ्यावेत. या रंगांचे मिश्रण करुन आपल्याला हव्या त्या रंगछटा तयार कराव्यात. प्रथम प्रकाशातील व नंतर छायेतील भाग रंगवून घ्यावा. त्यावर असलेले डाग व देठाकडील गडद भाग बारीक ब्रशने रंगवून घ्यावा.
यानंतर जमिनीवर पडलेली त्याची सावली दाखवण्यासाठी मध्यम गडद रंगाचा वापर करावा. येथे मी निळसर करडा रंग वापरला आहे.
कुठल्याही वस्तूचे चित्र काढताना ती वस्तू आपल्या समोर ठेवून तिचे विविध कोनांतून निरीक्षण करावे. एकाच वस्तूची विविध कोनातून चित्रे काढावीत. प्रत्येक कोनातून ती वस्तू वेगळी दिसत असल्याने त्याचे अभ्यासपूर्ण स्केच करताना आपले कुतुहल जागृत होते व त्यात रस निर्माण होतो.

 

Note from Chitra Vaidya on this workshop :

 

In this video , I have painted bananas. I have bananas for reference.

I have used poster colours to paint these bananas.

Poster colours are bright and opaque. They are water soluble, easy to mix and dry quickly. We can paint broad washes and patches easily with flat and round brushes. Poster colours are available in various shades.

In the beginning,I observed light and shadows on banana.

Starting with lighter part, I used mixture of lemon yellow and white, then blended it with chrome yellow and yellow ochre at the side of shadow. Also added some light olive green . Then I painted dark patches and dark ends of bananas with a mixture of green and brown.

For ground colour I used mixture of cobalt blue, little black and white which made bluish gray colour. Also did a dark tone for shadow below bananas. You can show more details with taking more time to paint.

 

Share on facebook