--

Art Number 22766
Artwork Title Murud Janjira
Artist Name Sandhya Ketkar
Medium Ink & Acrylic on Canvas
Size 30 x 36 inches (76.2 x 91.44 cm)
Price Price on Request
Information भारतीयांची समरू्ध्दी व तिच्या रक्षणासाठी बांधलेल्या ज़बरदस्त किल्ल्यांमधील एक जंजिरा, ह्याचे महाद्वार मला नेहमीच भावते.

Other Artworks