Khotachi Wadi, Mumbai - 6, painting by Chitra Vaidya

Khotachi Wadi, Mumbai - 6, Painting by Artist Chitra Vaidya

Keywords:

khotachi wadi

Heritage houses at Khotachi Wadi, Mumbai https://en.wikipedia.org/wiki/Khotachiwadi

Art Number 1186
Artwork Title Khotachi Wadi, Mumbai - 6
Artist Name Chitra Vaidya
Medium Ink & Pen on Paper
Size 10.5 x 8 inches (26.67 x 20.32 cm)
Price SOLD

Other Artworks