Vaishali Kharad

Vaishali Kharad is a student of Warwada Ashramshala, Tal. Talasari, Dist. Palghar, Maharashtra. This is the dedicated web page created for Vaishali Kharad by Khula Aasmaan.