Meera Bai, painting by Young Artist Tushar Sakpal

(Born : 1994)

Silver medal in Khula Aasmaan national students painting contest

Abhinav Vidya Mandir, Mumbai, Maharashtra

Silver Medal
Meera Bai, painting by Tushar Sakpal
Click on the image to enlarge
Artist Photo
Tushar Sakpal
Young Artist

Art No

:

22460

Artist

:

Tushar Sakpal

Title

:

Meera Bai

Medium

:

Paper Collage on Cardboard

Size

:

11.69 x 8.27 inches (29.6926 x 21.0058 cm)

Remarks
This painting by young artist Tushar Sapkal received a Silver Medal in Khula Aasmaan national students painting contest for April to June 2019. I Started this artwork in my college free time. After that, I started to make a little bit more at my home. Because I wanted to make it perfect. My family and I are so happy because of this selection. Thank you for your support. I am grateful to you for giving me the opportunity.

शाळेत चित्रकलेच्या विषयामध्ये एकदा 'कोलाज पेंटिंग' शिकवली होती. मला अजुनही लक्षात आहे मी माशाचे कोलाज पेंटिंग छान बनवले होते. नंतर कॉलेजमध्ये मला खासकरून राधाकृष्ण आणि मीराबाई यांची चित्रे आवडायला लागली. मला मीराबाईंचे चित्र काढायचे होते. ते वेगळे असावे असे मला वाटले. त्यामुळे मी कोलाज पेंटिंग बनवायचे ठरवले. कॉलेजमध्येच मोकळ्या वेळेत मी थोडीशी सुरवात केली. माझ्या मते कोलाज काम हे कठिण नाही. फक्त त्याला थोडा जास्त वेळ लागतो. मला परिपूर्ण कोलाज पेंटिंग बनवायचे होते. त्यामुळे मी घाई न करता रोज थोडे थोडे बनवून ते पूर्ण केले. मी त्यामध्ये शीत रंग योजना (cool colour scheme) वापरली. पांढरी साडी आणि तिच्या छटा दाखवणे थोडे अवघड होते पण ते जमून गेले. आणि अखेर माझ्या मनासारखे कोलाज पेंटिंग माझ्याकडून पूर्ण झाले.
Meera painting as collage art
Listen to Tushar Sakpal talk about his paintings