Diya, painting by Child Artist Vedant Satish Koli

(Born : 2000)

Kavthekar Prashala, Pandharpur