Punjabi Bhangra, painting by Child Artist Sahaj Sohi